Stadskamer in podcast GGZ & Sociaal Domein

Wat maakt de Stadskamer zo’n groot succes? Hoe verloopt domeinoverstijgende samenwerking, wat zijn veranderateliers en hoe verloopt een herstel ondersteunend gesprek (HOG)? Bestuurster Everdien Boesveld en ervaringsdeskundige én sociaal cultureel werker Frits Kloppert nemen de luisteraar mee, samen met Katinka Hellweg (MIND).

Het programma #Herstel Dichtbij (MIND, oranjefonds) richt zich op het versterken, verduurzamen en doorontwikkelen van 30 zelfregie- en herstelinitiatieven. De initiatieven leren van en met elkaar, waarbij sommigen lokaal al stevig zijn ingebed en anderen nog volop aan de weg timmeren. In deze podcastaflevering gaan we o.a. in gesprek met de Stadskamer (Doetinchem), één van de deelnemende initiatieven.

Deze podcastserie van Movisie betreft interessante ontwikkelingen en initiatieven binnen de GGZ, het sociaaldomein en bij voorkeur een combinatie daarvan. Elke aflevering zet een ander initiatief, onderzoek of beweging centraal. Vanuit drie kennisbronnen (wetenschap, praktijk en ervaringskennis) zijn telkens 2 of 3 gastsprekers aanwezig die meepraten vanuit hun eigen perspectief. Gespreksleider Jeroen de Haan-Rißmann en sidekick Daphne van Eden-Jabr nemen de luisteraar mee in deze enthousiaste, dynamische en zeker ook kritische gesprekken waarin de leefwereld van de mensen waar het om draait centraal staat.

Nog meer lopende vuurtjes: