De Stadskamer:

Een beweging naar een meer mensgerichte zorg

Bij de Stadskamer is er geen indicatie nodig om mee te doen. Wij zijn een voorliggende zorgvoorziening waar iedereen welkom is.
  • Stadskamer Dr. Huber Noodtstraat Doetinchem 51a

Nog te vaak moeten mensen aan de voordeur eerst uitleggen wat hen mankeert en dan wordt er beoordeeld of diegene wel ‘ziek genoeg’ is om te komen. Dat staat een goed en open gesprek in de weg en vergroot de drempel om te komen. Het is al moeilijk genoeg om mee te doen. De Stadskamer is een plek waar mensen er gewoon mogen zijn en op hun eigen tempo hun verhaal met ons delen. Geen voorwaarden.

Missie:

Het vlammetje weer laten branden

Onze ambitie is om iedereen in de Achterhoek een kans te geven op herstel in de buurt, zodat psychisch lijden niet hoeft op te lopen of liever nog; voorkomen kan worden. Het gaat erom dat het vlammetje bij mensen weer gaat branden en daar willen wij graag aan bijdragen door plekken te faciliteren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, plekken die uitnodigen tot verbinding en beweging, tot zo gewoon mogelijk meedoen voor iedereen.

Visie:

Een zorgsysteem waarin je gezien wordt

Zorg en welzijn terugbrengen naar de essentie, zodat het voor je werkt. Wij geloven erin dat iedereen gezien wil worden, maar niet altijd op voorwaarde van een ander of een zorgsysteem. Om hier positief aan bij te dragen, staan we aan het roer van een beweging naar een nieuw ecosysteem door co-creatie richting mensgerichte zorg. De roze draad in ons werk, is dat we altijd uitgaan van de vraag van de bezoeker, zodat wij mensen kunnen ondersteunen in hun route van meedoen of herstel. De drie pijlers die wij daarin aanhouden zijn: positieve gezondheid, samen herstellen en sociale inclusie.
Dorpskamer Eibergen
Stadskamer Raadhuisstraat Doetinchem