Privacy statement

De Stadskamer verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij of een andere partij deze gegevens aan ons verstrekt of van ons eist. Overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres


Deze gegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van mailingen;
 • Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;


Overzicht van de bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Voorts kan het zijn dat de Stadskamer bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerkt. Hieronder een overzicht van de bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer
 • Overige persoonlijke gegevens die voortvloeien uit indicaties die wij ontvangen


Deze gegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • Indien wij hiertoe wettelijke verplicht zijn, zoals voor onze belastingaangifte of audits
 • Voor het uitvoeren van een overeenkomst, zoals voor het declareren van onze diensten bij een gemeente of bij het zorgkantoor of ten behoeve van de salarisverwerking van onze personeelsleden


Bewaren van gegevens

De Stadskamer zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze fiscale bewaartermijn is zeven jaar.


Delen met anderen

De Stadskamer deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stadskamer blijft verantwoordelijk voor deze 2 verwerkingen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens aan andere derden te verstrekken. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.


Websitebezoek

Stadskamer gebruikt alleen technische en functionele cookies. Het met wachtwoorden beveiligde intranet van de Stadskamer gebruikt wel analytische cookies. Hiermee kan in kaart worden gebracht welke gebruikers deze omgeving hebben geraadpleegd.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou tevens om het verzoek mondeling te herhalen. Dit ter bescherming van je privacy. Stadskamer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Beveiliging

Stadskamer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]