Klus & Tuinteam

Ons Klusteam

Vrijwilligers van het Klusteam verrichten klussen bij mensen thuis. Denk hierbij aan schilderen, sausen, laminaat leggen en andere kleine klussen. In tweetallen gaan ze op pad met de Klusbus en waar nodig met aanhangwagen.De klussen moeten binnen 3 halve dagen geklaard kunnen worden. Het Klusteam is er voor mensen in de gemeente Doetinchem, met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm, die geen beroep kunnen doen op hun sociale netwerk. 

Afhankelijk van het inkomen van de klant vragen we een vergoeding van 3 of 5 euro per uur per klusser. Bijkomende kosten zoals reiskosten, gebruik van de aanhangwagen en materiaalkosten brengen we ook in rekening.  mogelijkheden en tarieven. Thuisbasis van het Klusteam is de Stadswerkplaats in Hal 8 van het pand van Laborijn aan de Terborgseweg 106.  Heb je een klus, bel dan gerust naar 0314-377-873.

Ons Tuinteam

Wanneer een inwoner van Doetinchem de tuin niet zelf kan onderhouden, niet de financiële middelen heeft om dit te laten doen en onvoldoende sociaal netwerk heeft, dan kan die een beroep doen op het Tuinenproject in Doetinchem. De klant wordt dan door een hulpverlener aangemeld bij Stichting Present via: https://stichtingpresent.nl/doetinchem/aanmelden-hulpvraag-praktisch/

Stichting Present doet de screening en kan daarna een beroep doen op de mannen van het Tuinteam van de Stadswerkplaats. De tuinmannen nemen dan het reguliere onderhoud van de tuin voor hun rekening. Onze tuinmannen zijn er voor mensen met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm. De vergoeding bedraagt afhankelijk van het inkomen van de klant 3 of 5 euro per uur per tuinman. Betaling via het Meedoenarrangement van de gemeente Doetinchem is mogelijk.