Herstel Academie

De Stadskamer werkt, in samenwerking met Iriszorg en GGNet, aan het opzetten van een Herstel Academie voor Doetinchem en de regio.

Met subsidie van het Oranjefonds is het de bedoeling dat de Herstel Academie over drie jaar een feit is. Daarvoor is een regisseur aangesteld die de projectgroep aanstuurt. De projectgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen van de Stadskamer, GGNet en Iriszorg. Het is de bedoeling dat de Herstel Academie uiteindelijk door ervaringsdeskundigen wordt gerund.

Wat is een Herstel Academie? Vooralsnog is daar geen heldere definitie van en dat is waar de projectgroep zich in de eerste plaats op gaat richten. In het land is het begrip Herstel Academie al wel bekend. Het is een plek waar mensen met mentale problemen begeleid worden om zicht te krijgen op wat herstel is en daarna hun eigen unieke herstelproces kunnen vormgeven. De begeleiding gebeurt door ervaringsdeskundigen, er zijn peergroepen (een groep mensen met eenzelfde soort situatie/ ervaring) en er is een ruime keuze uit cursussen en trainingen en herstel activiteiten.

Waarom een Herstel Academie?

Het opzetten van de Herstel Academie sluit aan bij de GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid). Dit is een landelijke beweging die zich inzet om de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) in Nederland anders te organiseren, omdat de GGZ helemaal vastloopt. Er zijn lange wachtlijsten, een toename van dwangopnames en het is niet meer betaalbaar.
Het is de bedoeling om meer te kijken vanuit mentale gezondheid i.p.v. mentale ziekte, om het perspectief te verleggen van behandelen naar voorkomen, van zorg naar eigen regie en van genezing naar herstel. De Stadskamer heeft al jaren ervaring met herstel ondersteunende activiteiten en met succes. De Herstel Academie is een manier om het herstel methodisch en overdraagbaar te maken met als doel om het voor zo veel mogelijk mensen beschikbaar te maken.
Binnen de GEM willen we met verschillende partijen als Buurtplein, GGNet en IrisZorg de verbindingen leggen en gaan we met elkaar op zoek naar wat nodig is om een brede Herstel Academie vorm te geven zodat veel meer mensen een beroep kunnen doen op deze vorm van herstel. Waarmee we in gezamenlijkheid werken aan: Van zorg naar gezondheid”.

Voor vragen over de Herstel Academie kunt u terecht bij de regisseur Maarten Haverkamp tel. 0682058306.

Herstel werkt