Duurzaamheid

Wij staan voor meedoen woest aantrekkelijk maken, meedoenwerken aan sociale inclusie ingezet vanuit een duurzame maatschappelijke visie. De inzet (zorg) leveren wij op zijn Stadskamers, vanuit verbindingenWij gaan niet iets zelf opnieuw organiseren als we het vanuit verbinding kunnen realiseren. Vanuit verbindingen of initiatieven dragen wij op verschillende wijzen bij aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld door onze zwerfafvalbrigade, zichtbaar op bovenstaande foto die door middel van het verzamelen van zwerfafval bijdraagt aan het opruimen van de directe omgeving.

Duurzame zorg

De Stadskamer gelooft in de duurzame kracht van samenwerken in de Achterhoek en omgeving. Stichting Stadskamer levert daarmee duurzame zorg door de vele samenwerkingen in de Achterhoek. Vanuit het doel om gezamenlijk de krachten te bundelen rondom de zorg voor mensen en om niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden. Voorbeeld hiervan is de Stadswerkplaats waar Stadskamer samenwerkt met IrisZorg, Workmate, Laborijn en Gruitpoort. Een ander voorbeeld is ‘De Haak’ waar Stadskamer samenwerkt met GGNet, Buurtplein, Gemeente Doetinchem en IrisZorg. Deze verbindingen zorgen ervoor dat we samen sterker zijn dan als organisatie alleen 

Duurzaam personeelsbeleid 

Binnen de Stadskamer vragen we mensen naar hun vraag. Vanuit die vraag werken we met elkaar naar en aan de meest passende plek en zinvolle daginvulling voor mensen. Vanuit die optiek kijken we en voeren beleid uit op duurzame inzetbaarheid, voor deelnemer, bezoeker, vrijwilliger én onze beroepskrachten. Onder andere door mensen te stimuleren in een gezonde leefstijl, door bijvoorbeeld via onze sport-agoog mensen te laten bewegen en te ondersteunen in vitaliteit. Van een rug massage, yoga tot sportoefeningen aan toe. Daarnaast is gezond eten een belangrijk terugkerend item. We proberen dat te doen door een stukje catering, gezamenlijk koken en bewust worden van gezondere mogelijkheden. Daarnaast organiseert de Stadskamer tribes waarbij vrijwilligers en medewerkers samenbouwen aan onze Stadskamercultuur (duurzaam bouwen aan) en wordt er een Preventief Medisch Onderzoek gehouden voor medewerkers. 

Duurzame gebouwen 

Alle locaties van de Stadskamer worden gehuurd. We vinden het belangrijk dat de ruimtes die wij huren duurzaam zijn of in de toekomst duurzaam worden gemaakt. Zo heeft Stichting Stadskamer in september 2019 zijn intrek genomen in een duurzaam gebouw aan de Raadhuisstraat 34, te Doetinchem. Zo heeft dit gebouw een energielabel A. 

Duurzaam overig 

Deelnemers, vrijwilligers en medewerkers hebben individueel of in klein teamverband vele ideeën om duurzaam bezig te zijn. Zo wordt er afval gescheiden en is er een nieuwe printer aangeschaft om bij te kunnen sturen op printgedrag.