Vriendendienst

VRIENDENDIENST

Sociale contacten aangaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel psychisch, kwetsbare mensen hebben geen ondersteunend sociaal netwerk en vaak zijn contacten met familie, kennissen en vrienden verwaterd of verloren gegaan. Soms kan een duwtje in de rug in de vorm van een maatje hen verder helpen bij het opnieuw aangaan en onderhouden van sociale contacten.

Vriendendienst is een maatjesproject voor volwassenen met een (langdurige) psychische problematiek en weinig sociale contacten. Vrijwilligers worden als maatje gekoppeld aan een deelnemer. Ze zoeken hen gemiddeld één keer per twee weken op om gezamenlijk iets leuks te doen in ontspannen sfeer. Dat kan gewoon een kopje koffie drinken en wat praten zijn, een spelletje doen of samen erop uit om te gaan wandelen, fietsen of een film te zien. Zo mogelijk kan er worden toegewerkt naar deelname aan een algemene inloopvoorziening of aansluiting bij een vereniging.
Gelijkwaardigheid is belangrijk in het contact, de vrijwilligers zijn geen hulpverleners. Gemeenschappelijke interesses zijn de basis voor het contact. Belangrijk is dat het contact voor zowel de deelnemer als de vrijwilliger voldoening geeft.

Naast 1-op-1 maatjescontact biedt Vriendendienst ook andere maatjesactiviteiten zoals:
⦁ Groepsmaatjes: deelnemers met een gelijke interesse vormen een vaste groep. Er wordt op een vast tijdstip een vaste activiteit georganiseerd onder begeleiding van een vaste vrijwilliger, zoals: samen eten, wandelen of bowlen.
⦁ Groepsactiviteiten (Vriendencafés): Regelmatig wordt een avond georganiseerd voor alle deelnemers en vrijwilligers die in het teken staat van ‘ontmoeten’.

Naast de maatjesactiviteiten biedt de Stadskamer andere mogelijkheden voor contact:
⦁ Inloop in de Stadskamer/Dorpskamer;
⦁ Aansluiting bij activiteiten met andere deelnemers van de Stadskamer;
⦁ Eenmalige activiteiten, zoals een uitstapje naar een braderie of een brunch met Pasen of Kerst.

Informatie en aanmelding:
vriendendienst@stadskamer.com of telefonisch 06 1044 1034.

Werkwijze
Na aanmelding wordt zo nodig extra informatie gevraagd. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met de deelnemer en inschrijving voor de maatjesactiviteiten of doorverwijzing/begeleiding naar andere activiteiten binnen of buiten de Stadskamer.
Als een deelnemer ingeschreven is kan hij/zij gekoppeld worden aan een vrijwilliger. Ongeveer 6 weken na de koppeling vindt evaluatie plaats met zowel de deelnemer al de vrijwilliger. Daarna is er
tussentijds contact met de coördinator bij vragen, problemen of als één van beiden het contact wil beëindigen en vindt er aan het einde van de afgesproken periode een evaluatie plaats.

Vacatures
Menu Title
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Uitnodiging

Donderdag 1 december van 19.00 tot 20.30 uur Nodigen wij je uit voor ons 1 jarig bestaan en een veiling. Met deze veiling en verkoop van gemaakte spullen starten we de viering van onze feestelijke week.

Repaircafé

Doe mee in het Repair Café Doetinchem! Repair Café Doetinchem is een “Stadskamer” initiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien. De initiatiefnemers organiseren elke donderdagmiddag van13:00 - 16:00 uureen Repair Café in de Stadskamer. Inwoners van de gemeente Doetinchem e.o. kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs, weer in orde te maken. Repair Café Doetinchem heeft nog ruimte voor meer handige vrijwilligers uit de regio.