Category Archives: Nieuws

Gezocht taal maatje

Bij de Stadskamer willen we graag werken aan de bewustwording van het

bestaan van laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met de vaardigheid lezen en/of schrijven.

Ook binnen de Stadskamer komt dit voor. Een beperkte taalvaardigheid heeft invloed op het dagelijkse leven van mensen.

Daarom zoeken we mensen die een taal maatje zouden willen worden van iemand binnen de Stadskamer die niet zo goed in taal is.

Taalmaatjes Gezocht (447.8 KiB, 100 downloads)

Het project “samen bouwen aan de stadskamer” klik hier voor meer

indexHet project dat het bevorderen van gezond werken, door het terugdringen en voorkomen van werkstress is mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Kansen op werk

De kracht van ervaring “Kansen op werk”

Stichting Stadskamer vervult een regiofunctie in de Achterhoek voor het project Kansen op Werk ontwikkeld door de ADF (Angst, Dwang en Fobie) stichting in Driebergen.

De training en coaching ‘Kansen op werk…!’ richt zich op mensen met een psychische kwetsbaarheid met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het opbouwen van vertrouwen in je eigen werk en eigen kunnen en je thuis voelen in je werk is nodig om de stap naar een betaalde baan te kunnen zetten. Deze training is bedoeld als ondersteuning bij je werkervaringsplaats. Een werkervaringsplaats biedt de mogelijkheid om te oefenen met werknemersvaardigheden zoals arbeidsritme, communicatie, nakomen afspraken, omgaan met collega’s en werk. Het doel is persoonlijke groei en zelfvertrouwen opbouwen met als ultiem doel aan het einde van het traject zicht op betaald werk en dit misschien zelfs al hebt gevonden. Ook ontwikkeling binnen je werkervaringsplek is erg belangrijk. De bijeenkomsten,

de training en coaching is gericht op het functioneren binnen je werkervaringsplaat begeleid door een werkbegeleider en maandelijkse bijeenkomst met je groep en de trainers. De eerste training bestaat uit een introductie en kennismaking met elkaar. Tijdens de overige trainingen wordt er op een interactieve manier gewerkt aan de thema’s communicatieve vaardigheden, samenwerking, persoonlijke effectiviteit en timemanagement. Door middel van verwerkingsopdrachten wordt de vertaling gemaakt naar je eigen werkervaringsplaats en persoonlijke leerdoelen. De laatste bijeenkomsten wordt ingezoomd meer praktisch zaken zoals pitchen en solliciteren. De coaching gesprekken vinden plaats in kleine groepjes van twee of drie personen. De trainingsdagen en coaching wisselen elkaar af. De Stadskamer is inmiddels bezig met alweer een 2e groep, in april hebben een tiental deelnemers de eerste training succesvol afgerond.

Begin 2018 starten we weer met een nieuwe groep, vrijwilliger kunnen voor meer informatie contact opnemen met mij.

Hartelijke Stadskamer Groet,

Thea van de Zand-van Haeren

Projectcoach en HR adviseur

Coördinator Kansen op Werk

Terborgseweg 106 (Ingang Ambachtstraat)

7005 BC  Doetinchem

t: 0314-377878

t: winkel: 0314 202036

e: t.vandezand@stadskamer.com

w: www.stadskamer.com

Gezond eten in de Stadskamer

De Stadskamer in Doetinchem heeft met een project rond gezonde voeding 25.000 euro gewonnen in een prijsvraag van zorgverzekeraar VGZ. Dankzij het geld kan de Stadskamer investeren in apparatuur om drie maal per dag een gezonde maaltijd te bereiden voor de vaste bezoekers. Lees hier meer

Stadskamer krijgt kwaliteitskeurmerk!

iso

De Stadskamer heeft een internationaal erkend certificaat voor kwaliteitsmanagement in de zorg gekregen. Het gaat om het certificaat ISO9001. Het bestuur van de Stadskamer is trots op het verkrijgen van het certificaat en ziet het als een bevestiging van haar manier van werken.

De Stadskamer faciliteert mensen bij het vinden van een passende plaats in de samenleving. In tegenstelling tot andere instellingen doet de instantie dit niet door met vaste oplossingen te komen, maar stelt zij de vraag en de ontwikkeling van de deelnemer centraal.

Het certificaat ISO9001 geeft aan dat deze innovatieve manier van werken past binnen de geldende kwaliteitseisen in de zorg.

De Stadskamer heeft vestigingen in de gemeenten Doetinchem, Oost Gelre en Montferland.

Nieuwe wegen GGZ en opvang

nieuws

3-luik: De Stadskamer Doetinchem

De Stadskamer in Doetinchem is bijzonder omdat daar lukt wat men elders beoogt: een ‘fijne plek’ waar mensen, ook met flinke problemen, elkaar bijstaan en zelf op zoek gaan naar hun richting in het leven. Zónder een legertje hulpverleners dat voor hen bepaalt wat ze moeten doen. De Stadskamer Doetinchem en de gemeente nemen samen deel aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. In dit 3-luik vertellen Janneke Rijks, een van de initiatiefnemers van de Stadskamer en Saar Veneman, strategisch adviseur van de gemeente, hun verhaal over de werkende principes.

Lees meer over de Stadskamer in Doetinchem

Dorps-/Stadskamer Montferland

Dorps-/Stadskamer Montferland

Vanaf 2 februari opent de Dorps-/Stadskamer Montferland zijn deuren.

Stadskamer ’s-Heerenberg
Locatie: Het Barghse Huus
Willem van den berghstraat 1
Ma 09.00 – 12.00 uur
Di   13.00 – 16.00 uur
Do  09.00 – 12.00 uur
Dorpskamer Didam
locatie: Albertusgebouw
Raadhuisstraat 3
Ma 13.00 – 16.00 uur
Di  09.00 – 12.00 uur
Do 13.00 – 16.00 uur

Onze samenleving verandert. Meedoen (participeren) is het motto. Mensen zijn op zoek naar structuur, een zinvolle bezigheid en het onderhouden en/of verwerven van sociale contacten. Stichting Stadskamer is een innovatieve voorziening voor(arbeidsmatiger-) dagbesteding voor iedereen binnen de Achterhoek.

Ontmoet elkaar

in de Dorps-/ Stadskamer Montferland!

De Dorps-/Stadskamer verbindt mensen en ideeën. Wij verleiden, faciliteren en verbinden mensen in (kwetsbare ) situaties om met wisselende activiteiten ondernemend te blijven en zich verder te ontwikkelen!

Dus, heb je een ideeën?
Ben je als deelnemer in zorg op zoek naar een andere daginvulling? Mis je bepaald aanbod in Montferland?
Heb je wat te delen…..in te brengen, te geven of ben je gewoon nieuwsgierig? Kom dan
binnenwandelen op een van onze locaties in de gemeente Montferland.

Contactgegevens:

Simone Pastoors
T 06 57 403 402
M montferland@stadskamer.com
S.Pastoors@stadskamer.com
W www.stadskamer.com
Ellis Mecking

M E.Mecking@stadskamer.com

Iedereen moet mee kunnen doen

Iedereen moet mee kunnen doen!

De Stadskamer
“Als degene die de workshops geeft er niet is, schuiven we gewoon de tafels aan elkaar en doen de deelne mers het zelf,” vertelt Janneke Rijks van de Stadskamer. “En dat is precies zoals we het bedoeld hebben. De Stadskamer faciliteert en verbindt, maar de mensen die hier komen, regelen alles zelf.”
De Stadskamer is sinds vorig jaar gevestigd aan de Dr Hubernoodtstraat in Doetinchem en is voor veel mensen een belangrijke plek geworden. “Sommigen komen hier hun dag opstarten en weer afsluiten met een kopje koffie en een praatje. Of om even te kijken of ze iets kunnen doen. Want iedereen is hier eigenlijk vrijwilliger. De Stadskamer is er voor en door inwoners van Doetinchem. Vandaar dat ik het ook zo goed vond passen in het Meedoenarrangement. De workshops en activiteiten die hier gehouden worden, en waarvoor we een bijdrage moeten vragen, willen we voor iedereen bereikbaar houden.”
Bloemschikken, de hit van de Stadskamer

Lees hieronder verder

Organisatie

Kernwaarden Stadskamer

Cursus ‘ Herstellen doe je zelf ‘

Herstellen doe je zelf

“… Je mag luisteren naar wat leeft in jezelf.
Je mag je eigen wonden en kwetsuren serieus nemen.
Dan kun je krachtiger worden. …”

In het kader van het project Eigen Regie start bij de Stichting Cliënten Initiatieven/ Stadskamer de cursus ‘Herstellen doe je zelf’.
‘Herstellen doe je zelf’ is erop gericht om het herstel van mensen met een psychische of andere kwetsbaarheid te bevorderen.

In deze cursus is het verhaal van de cursist belangrijk. Door je eigen verhaal te vertellen over hoe je probeert je eigen doelen te bereiken en met anderen te delen, geef je elkaar ideeën en steun. Deelnemers kunnen hierin veel voor elkaar betekenen.

De cursus is een vorm van ‘empowerment’, een manier van werken en denken om de regie over je toekomst beter in handen te krijgen.

De bijeenkomsten gaan o.a. over: wat is herstel eigenlijk, hoe maak ik keuzes en wat overweeg ik, wat doe ik zelf en wat zou ik willen doen, welke steun kan ik krijgen, welke invloed heb ik.

Je bepaalt zelf aan welk doel je wilt werken en het uitgangspunt is: welke (kleinste) stap kan ik zetten op weg naar (verder) herstel. Elke vooruitgang, ook al lijkt deze nog zo klein, zien we als een overwinning.

In de cursus gebruiken we het werkboek ‘Herstellen doe je zelf’. In eenvoudige en duidelijke taal komen de verschillende onderwerpen aan de orde.

Bij voldoende aanmelding starten op de dinsdag een groep ’s middags en een groep ’s avonds. De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Er is per groep ruimte voor 5 tot 8 deelnemers. De cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundigen. De eigen bijdrage bedraagt €50,-.

Aanmelding via herstellendoejezelf@stadskamer.com . Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en welk dagdeel je wilt deelnemen. Je wordt dan gebeld om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.
De cursus is ook beschikbaar via een abonnement van de Meedoenregeling.

Wacht met het aanschaffen van een abonnement via de Meedoenregeling tot na het kennismakingsgesprek.

Vacatures
Menu Title
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Uitnodiging

Donderdag 1 december van 19.00 tot 20.30 uur Nodigen wij je uit voor ons 1 jarig bestaan en een veiling. Met deze veiling en verkoop van gemaakte spullen starten we de viering van onze feestelijke week.

Repaircafé

Doe mee in het Repair Café Doetinchem! Repair Café Doetinchem is een “Stadskamer” initiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien. De initiatiefnemers organiseren elke donderdagmiddag van13:00 - 16:00 uureen Repair Café in de Stadskamer. Inwoners van de gemeente Doetinchem e.o. kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs, weer in orde te maken. Repair Café Doetinchem heeft nog ruimte voor meer handige vrijwilligers uit de regio.