Bureau Cliëntondersteuning

sjdVoor mensen met psychische ziekten is het vaak lastig om bij reguliere zorginstellingen aan te kloppen of de juiste hulp te vinden. Informatie kan soms erg verwarrend en overweldigend zijn. Er is heel veel aanbod aan informatie. Maar het is niet eenvoudig om die informatie eruit te halen die iemand zoekt.

Bureau Cliëntondersteuning  is een laagdrempelige voorziening gericht op het versterken van informatie, advies en cliëntondersteuning op het gebied van de GGZ. Bij Bureau Cliëntondersteuning werken ervaringsdeskundige professionals die ervaring hebben met psychische en psychiatrische problematiek. De speciaal opgeleide ervaringsdeskundigen hebben zelf ervaring als cliënt in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en hebben geleerd om deze ervaringen in te zetten voor anderen.

U kunt bij ons terecht met allerlei vragen op het gebied van financiën, hulpverlening, psychiatrische ziektebeelden, woonvoorzieningen etc.
Voorbeelden zijn:

 • Ik heb praktische hulp en ondersteuning nodig bij communicatie met derden (behandelaar, zorgaanbieder, deurwaarder, gemeente etc.)
 • Wat is een PGB en is dit voor mij geschikt?
 • Ik heb door mijn ziekte problemen met mijn werkgever, hoe ga ik hier mee om?
 • Ik heb niet veel sociale contacten, hoe kom ik in contact met andere mensen en  lotgenoten?
 • Hoe pak ik mijn leven weer op na opname?
 • Ik red het niet financieel. Kunt u mij helpen met het op orde brengen van mijn financiële administratie?
 • Hoe ga ik om met de beperkingen van mijn psychische ziekte?

Vraagverheldering
Heeft u een hulpvraag en wilt u een advies? Vraagverheldering brengt de situatie van de vraagsteller in kaart brengen op diverse levensgebieden. Vraagverheldering wordt als hulpmiddel gebruikt bij de afweging voor een advies bij het oplossen van een bepaald probleem op verschillende gebieden:

 • Werk
 • Financiën
 • Wonen
 • Zorg
 • Zelfverzorging
 • Vervoer
 • Vrije tijd
 • Onderwijs
 • Huishouden

Hulp bij klachten, bezwaar en beroep
Heeft u een probleem met een instantie, zorgaanbieder of instelling? Bent u het niet eens met een beslissing? In de ontvangen brief staat op welke wijze u bezwaar kunt maken tegen die beslissing. Of heeft u het gevoel dat u niet correct behandeld bent door een instelling? Ook dan kunt u daar iets mee doen en een klacht indienen.

Signaleringsfunctie
De medewerkers van Bureau Cliëntondersteuning hebben een signalerende functie. Niet altijd maken mensen (optimaal) gebruik van het zorgaanbod, door dit te signaleren en daar acties op te ondernemen kan iemand geholpen worden. Tijdig signaleren kan een negatieve situatie verminderen en/of zelfs voorkomen.

Bureau Cliëntondersteuning is bereikbaar via telefoonnummer 0314-377878 en bco@stadskamer.com

 

Vacatures
Menu Title
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Uitnodiging

Donderdag 1 december van 19.00 tot 20.30 uur Nodigen wij je uit voor ons 1 jarig bestaan en een veiling. Met deze veiling en verkoop van gemaakte spullen starten we de viering van onze feestelijke week.

Repaircafé

Doe mee in het Repair Café Doetinchem! Repair Café Doetinchem is een “Stadskamer” initiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien. De initiatiefnemers organiseren elke donderdagmiddag van13:00 - 16:00 uureen Repair Café in de Stadskamer. Inwoners van de gemeente Doetinchem e.o. kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs, weer in orde te maken. Repair Café Doetinchem heeft nog ruimte voor meer handige vrijwilligers uit de regio.